De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lokalenhet

En lokalenhet är underenhet till en företagsenhet och som fås då företaget delas på funktioner som är belägna på olika adresser. Företagets funktioner som är belägna på en viss adress. En lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EG 177/2008) rörande företagsregister.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En lokalenhet är underenhet till en företagsenhet och som fås då företaget delas på funktioner som är belägna på olika adresser. Företagets funktioner som är belägna på en viss adress. En lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EEG 2186/93) rörande företagsregister.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa