De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Juridisk lokalenhet

En juridisk lokalenhet är en del av en juridisk enhet och är belägen på en viss adress. En juridisk lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar. I praktiken samma som lokalenhet.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa