De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Juridiskt arbetsställe

Ett juridiskt arbetsställe är en underenhet till en juridisk lokalenhet. Ett juridiskt arbetsställe fås genom att dela den juridiska lokalenheten efter näringsgrenar. Ett juridiskt arbetsställe verkar alltså bara inom en näringsgren. I praktiken samma som arbetsställe.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa