De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lokal företagsgrupp

Företag i samma land, som ägs av samma kontrollerande aktör, hör till en lokal företagsgrupp. Utländska dotterbolag samt de inhemska dotterbolag där den inhemska ägarkedjan går via utlandet, ingår inte i en lokal företagsgrupp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa