De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Geografisk information

Geografisk information är information om något objekt vars position man känner till. Den innehåller alltid en hänvisning till en viss plats eller ett visst område. Geografisk information kan också beskriva vilken typ av verksamhet eller företeelse som helst som har ett läge. Geografisk information är en informationshelhet som består av egenskapsdata som beskriver positionen och objektets eller företeelsens egenskaper.

Statistikcentralens geografisk datamängd omfattar bl.a. rutdata över befolkningen, Paavo-postnummerområden och vägtrafikolyckor.

Se också attributdata och spatialdataDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa