Belägenhetsadress

En byggnads belägenhetsadress består av gatunamnet, gatunumret med eventuella tilläggsuppgifter samt belägenhetskommunens namn.

Statistikcentralens byggnadsdata baserar sig på byggnads- och lägenhetsregistret (BLR) i befolkningsdatasystemet (BDS) som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen. De flesta av de byggnader som ingår i detta register har en gatuadress. För vissa byggnader (även bostadsbyggnader) anges i stället för gatudressen ortnamnet eller en tilläggsuppgift som hänför sig till postutdelningen. En byggnad kan ha upp till fyra olika gatuadresser, vilket är fallet om den omfattar ett helt kvarter och gränsar till fyra gator med olika namn. I befolkningsdatasystemet har byggnader med fler än en gatuadress tilldelats ett ordningsnummer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Belägenhetsadress är den adress där arbetsstället fysiskt är beläget. Den består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) samt av postnummer och postkontor.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa