Yttersta direktinvesterare

En institutionell enhet i utlandet eller hemlandet som utövar bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- eller dotterbolag och som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i den enhet som är föremål för direktinvestering. Den yttersta direktinvesteraren kontrolleras inte av någon annan institutionell enhet. Den yttersta direktinvesteraren kan också vara en privatperson som är permanent bosatt utomlands eller i hemlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa