Byggtjänster

1) Byggande utomlands

Då det gäller utrikeshandel med tjänster avser byggande utomlands att en inhemsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) bygg- eller installationsprojekt i utlandet för en utländsk ekonomisk enhet. Projektet kan omfatta byggande, reparationsbyggande, installation eller rivning. Byggande utomlands täcker alla tjänster som är en väsentlig del av byggavtalet. Här ingår beredning av byggplatsen, uppförande av byggnader, anläggningsbyggande, installation och hopsättning av maskiner, slutföringsskedet av arbetet på byggnaden och omgivningen (finslipningen) samt övriga byggtjänster, såsom hyrande av byggnads- och rivningsmaskiner med användare.

Installationsutrustning som används vid installation ingår i byggtjänsterna.
En ekonomisk enhet definieras inte som inhemsk eller utländsk enligt ägandet, utan på basis av i vilket land det s.k. ekonomiska intressecentrumet ligger

2) Byggande i Finland

I fråga om utrikeshandel med tjänster avser byggande i Finland att en utländsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) byggnads- eller installationsprojekt på finländskt område för en inhemsk ekonomisk enhet. Byggande i Finland är begreppsmässigt identiskt med byggande utomlands.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa