Kombinerad produktion av elektricitet och värme

En form av samproduktion av el och värme, där el och värme produceras samtidigt i samma process. Till kombinerad produktion hör sådan elproduktion med ång- eller gasturbiner eller motordrivna produktionsaggregat där den genererade värmen används inom industriella processer eller som fjärrvärme. Med hjälp av kombinerad produktion uppnås högre verkningsgrad och därigenom bättre bränsleutnyttjande än vid separat produktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa