Investeringsstock

Värdet av det kapital som en utländsk investerare investerat i finländska objekt vid en viss tidpunkt (utländska direktinvesteringar i Finland). På motsvarande sätt också värdet av det kapital som en finländsk investerare investerat i utländska objekt vid en viss tidpunkt (finländska direktinvesteringar i utlandet).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa