Systerföretag

Systerföretagen är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa