Tätortsgrad

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater. Före folkräkningen och avgränsningen av tätorterna år 2000 beräknades tätortsgraden genom att ställa tätortsbefolkningen i relation till kommunens totala folkmängd som också omfattade invånare utan koordinater (bl.a. bostadslösa och anstaltsbefolkning). Fr.o.m. folkräkningen år 2000 räknas anstaltsbefolkningen med koordinater till tätortsbefolkningen, om anstalten hör till tätorten eller om den själv bildar en tätort.

Tätortsgraden anges med ett decimaltal.

Tätortsgraden beräknas årligen och respektive års befolkning förs till tätorterna enligt den senaste tätortsavgräns-ningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa