Olycksfallskvot

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetstagare inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetstagare får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallskvot avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetstagare. Olycksfallskvoten beräknas per 1 000 arbetstagare i fråga om olycksfall som lett till minst tre dagars sjukfrånvaro. Vid olycksfall med dödlig utgång beräknas olycksfallskvoten per 100 000 arbetstagare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa