Olycksfallsfrekvens

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetade timmar inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetade timmar får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallsfrekvens avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetade timmar. Olycksfallsfrekvensen beräknas per en miljon arbetstimmar, och används framför allt vid jämförelser mellan olika branscher.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa