Fabrikslös produktion

När det gäller fabrikslös produktion har ett företag i Finland (fabrikslös producent) lagt ut hela sin produktion, medan övriga funktioner t.ex. huvudkontoret, försäljning och forskning samt utveckling är helt eller delvis i Finland. Den fabrikslösa producenten i Finland organiserar den internationella tillverkningsprocessen. Produktens försäljningspris omfattar utöver tillverkningskostnaderna bl.a. planering, förvaltning, patent och know-how, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa icke-fysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Skillnaden mellan försäljning och köp inom fabrikslös produktion (marginalen för försäljning från utlandet till utlandet) bokförs inom betalningsbalansen som Finlands export av varor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa