Global produktion

Global produktion täcker tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning, tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning, förmedlingshandel och fabrikslös produktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa