Förmedlingshandel

Vid förmedlingshandel köper en finländsk ekonomienhet varor från utlandet och återförsäljer dem oförändrade till utlandet utan att varorna transporteras via Finland. Förmedlingshandeln bokförs bara under exporten.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Förmedlingshandel och annan export av tjänster i anslutning till utrikeshandel bedrivs i allmänhet av företag som importerar varor och tjänster o.d. och får provision av ett utländskt företag för importen av varorna i fråga till Finland. Import av tjänster i anslutning till utrikeshandel äger rum då ett företag betalar ersättning till ett utländskt företag för marknadsföring och distribution i utlandet av det finländska företagets produkter.

Övriga tjänster i anslutning till utrikeshandel är kommissioner och förmedlingsprovisioner som dealers och agenter får på handel med varor och tjänster. Till denna grupp hör bl.a. fartygs- och flygplanshandel samt auktionsverksamhet. Inkomsten av tjänsten bokförs som export och den ersättning som betalas för tjänsten bokförs som import oberoende av varuflödets riktning.

Förmedlingstjänster kan också omfatta inköp av varor av ett utländsk företag och återförsäljning till ett annat utländskt företag. Varan överförs inte under processens gång från den utländska säljaren till det inhemska företaget i Finland och överförs inte heller från Finland till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa