Industrins orderingång

Industrins orderingång beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion och omsättning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa