Orderstock

Orderstock är värdet på företagets olevererade beställningar i slutet av månaden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa