Examen i informationsteknik och media

Begreppet baserar sig på den av Statistikcentralen i samarbete med Undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen upprättade förteckningen över examina på olika utbildningsnivåer och -områden som huvudsakligen hör till området för informationsteknik.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa