Arbetskonflikt

Tillfälligt och avsiktligt avbrytande av arbetet, vägran att göra arbetet, fördröjning av arbetet eller annat påtryckningsmedel från arbetstagar- eller arbetsgivarsida för att nå ett visst mål.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa