Återinvesterade vinstmedel

Återinvesterade vinstmedel räknas som skillnaden mellan avkastningen på eget kapital och utbetalad avkastning. Motposten till återinvesterade vinstmedel i bytesbalansen redovisas under eget kapital.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa