Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa