Födelseöverskott

Födelseöverskott, dvs. den naturliga folkökningen, avser skillnaden mellan levande födda och döda.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa