Allmänt födelsetal

Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa