Årets utgifter

Årets utgifter omfattat alla kostnader i resultaträkningsuppställningen fram till årsbidraget, dvs. verksamhetskostnader och finansiella kostnader.

Årets inkomster - årets utgifter = årsbidragetStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa