De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Årets inkomster

Årets inkomster omfattar alla intäkter i resultaträkningsuppställningen fram till årsbidraget, dvs. verksamhetsintäkter, tillverkning för eget bruk, lagerförändring, skatteinkomster, statsandelar och finansiella intäkter.

Årets inkomster - årets utgifter = årsbidragetStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa