Miljöskyddsutgifter

Summan av de investeringar och verksamhetsutgifter som orsakas av miljöskyddsåtgärder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Offentliga sektorns miljöskyddsutgifter är summan av de verksamhetsutgifter och investeringar som orsakas av miljöskyddsåtgärder samt utbetalda investeringsersättningar och andra utbetalda bidrag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa