Miljövård/miljöskydd

Åtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Åtgärder för miljöskötsel och skydd av miljön mot miljöolägenheter som åstadkoms av människan. Till miljövård räknas åtgärder som samhället, företagen och medborgarna vidtar för att bevara en sund och trivsam natur och mänsklig livsmiljö.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa