De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljövård/miljöskydd

Åtgärder för miljöskötsel och skydd av miljön mot miljöolägenheter som åstadkoms av människan. Till miljövård räknas åtgärder som samhället, företagen och medborgarna vidtar för att bevara en sund och trivsam natur och mänsklig livsmiljö.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Åtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa