Företagets namn

I företagsregistret används den juridiska enhetens officiella namn och den fysiska personens firmanamn. Den juridiska enhetens officiella namn innehåller bolagsformens beteckning t.ex. aktiebolag/ab eller kommanditbolag/kb. Namnen på företagen i företagsregistret fås från skatteförvaltningen och de överensstämmer med företagens namn i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa