Fysisk person

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.
Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn. Till denna grupp hör yrkesutövare, de flesta lantbruksföretagare samt affärsidkare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.5.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa