De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fysisk person

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.
Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn. Till denna grupp hör yrkesutövare, de flesta lantbruksföretagare samt affärsidkare.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.5.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa