De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsregistrets servicedatabas

Företagsregistrets servicedatabas har bildats utgående från enheterna i företags- och arbetsställeregistret. Den innehåller uppgifter om företag, statens ämbetsverk, kommuner, samkommuner samt deras arbetsställen. Databasen uppdateras varje månad och är avsedd för kunder.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa