Företagsregistrets operativa databas

Företagsregistrets operativa databas är en databas där företags- och arbetsställeregistrets enheter och uppgifterna om enheterna upprätthålls. Utgående från uppgifterna i företagsregistrets operativa databas utarbetas företagsregistrets enkätdatabas och företagsregistrets statistikfil.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa