Närområdesturism

Med närområdesturism avses turism till länder som ligger geografiskt nära. Begreppet innehåller också kryssningar utanför Finlands territorialvatten (inom Östersjöområdet). I Finlands reseundersökning omfattar närområdesturismen Sverige, Estland, Ryssland, Norge, Danmark, Lettland och Litauen.

Alla resegrupper ingår: fritidsresor och arbets-/konferensresor, resor med övernattningar och dagsresor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa