De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kryssning

I den finländska turistundersökningen avses med kryssning en resa (vanligen tur-retur) som görs med båt eller färja utanför Finlands territorialvatten. Kryssningen omfattar övernattning ombord på båten, men kan också vara en dagskryssning utan övernattning. Resan kan omfatta ett besök i land (dagsbesök) i destinationslandet.

Kryssningen kan också vara en båtresa i den ena riktningen (tur eller retur) med övernattning ombord, om resan i den andra riktningen gjorts med något annat kommunikationsmedel (t.ex. flyg) och resan inte innefattar någon övernattning i destinationslandet. Kryssningarna indelats i fritidskryssningar och arbets-/konferenskryssningar (t.ex. båtseminarier) enligt syftet med resan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa