De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Dagskryssning

I den finländska turistundersökningen avses med kryssning den resa (vanligen tur-retur) som görs med båt eller färja utanför Finlands territorialvatten. En dagskryssning räcker mindre än 20 timmar, avresa och ankomst sker inom samma dygn, utan övernattning på båten eller resmålet. Ett dagsbesök kan innefatta ett besök i destinationslandet, men ett besök i land behövs inte. Enligt syftet med resan har dagskryssningarna indelats i fritidskryssningar och arbets-/konferenskryssningar (t.ex. båtseminarier).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa