Registrerad handelsflotta

Alla fartyg som är införda i det finska trafik- och transportregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa