Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Alla fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin (exkl. pråmar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa