Teknologisk innovation

En teknologisk innovation är en ny eller förbättrad produkt eller produktionsprocess som till sina teknologiska egenskaper klart skiljer sig från tidigare produkter och processer. Förverkligade teknologiska innovationer omfattar nya produkter (produktinnovationer) som lanserats på marknaden samt nya produktionsprocesser (processinnovationer) som tagits i bruk. En produkt eller en process är en innovation, om den uppfyller de angivna villkoren ur företagets synpunkt; de behöver inte vara nya ur andra företags eller marknadens synpunkt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2000

Källorganisation

  • OECD

Jaa