Partiprisindex

Partiprisindexet mäter utvecklingen av anskaffningspriset på skattepliktiga varor som används i Finland. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Partipriset på inhemska varor utgörs av fabrikspriset + moms och andra indirekta skatter. Partipriset på importvaror utgörs av cif-priset + tullar + moms och andra indirekta skatter på import. Partiprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Partiprisindex 1995=100. Indexet mäter utvecklingen av anskaffningspriset på skattepliktiga varor som används i Finland. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Partiprisindexet omfattar moms och övriga indirekta skatter. Partipriset på inhemska varor utgörs av fabrikspriset, moms och andra indirekta skatter. Partipriset på importvaror utgörs däremot av cif-priset + tullar + moms och andra indirekta skatter. Partiprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 16.2.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa