Importprisindex

Importprisindexet mäter utvecklingen av cif-priserna på importvaror. Importpriser i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden. Importprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Importprisindex 1995=100. Indexet mäter utvecklingen av cif-priserna på importvaror. Importpriser i valuta omräknas till finska mark till medelkursen för statistikmånaden. Importprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 16.2.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa