De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Producentprisindex för industrin

Producentprisindexet för industrin mäter utvecklingen av producentpriser gällande industriprodukter som tillverkats i Finland. Indexet omfattar varor som sålts i Finland och till utlandet. Priset på de inhemska varorna är fabrikspriset exkl. skatt och priset på exportvarorna är fob-priset. Producentprisindexet för industrin täcker varorna inom näringsgrenarna B-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Producentprisindexet för industrin 1995=100. Indexet mäter utvecklingen av producentpriser gällande industriprodukter som tillverkats i Finland, dvs. hemmamarknadsvaror. Producentprisindexet för industrin täcker varorna inom näringsgrenarna C-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 16.2.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa