Ny kredit

Begreppet omfattar utbetalningar av nya krediter och de omförhandlade krediter där det skett väsentliga förändringar i kreditvillkoren. Enbart förändringar i räntebindningen är inte väsentliga förändringar, om övriga villkor, t.ex. lånetiden, är oförändrade. Vid sådan omförhandling av lån där det totala lånebeloppet blir högre än det lån som omförhandlas rapporteras endast den överskjutande delen som ny utbetalning. Köp av utlåningsbestånd får inte bokföras som nya krediter.
Nya krediter som utbetalats under kvartalet av övriga lån (inkl. omvända repor).
Omvända repor gäller inte kreditgivarsektor VIP 1. SnabblåneföretagStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Nya krediter i euro och andra valutor, även förnyade krediter i de fall där det skett väsentliga förändringar i kreditvillkoren (inbegriper inte ändrad räntebindning, om övriga lånevillkor som lånetid etc. förblir oförändrade).

Begreppet "nya krediter" i publikationen Kreditbeståndet omfattar även inköp av investeringsmasskuldebrev (se "Inköp").Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa