De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Forskningsanslag

Med statlig finansiering av forskning och utveckling avses anslag och bevillningsfullmakter som i statens budget anvisats för forsknings- och utvecklingsverksamhet, dvs. planer på att använda pengar. Den offentliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar de FoU-anslag som anvisats ministerierna, statens ämbetsverk och inrättningar. Utvecklingsarbetet inom de statliga affärsverken och kommunerna ingår inte i beräkningarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Anslag och bevillningsfullmakter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • EU

Jaa